20.06.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      27.05.2015  № 622      |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2015 р.
за № 631/27076 |
+---+------------------------------+

Про виплату винагороди

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2015 року № 260 «Про деякі особливості грошового забезпечення та заробітної плати осіб начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови здійснення виплати грошової винагороди особам начальницького складу та працівникам, які займають керівні посади, посади старших слідчих в особливо важливих справах та слідчих в особливо важливих справах у Головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ, що додається.

2. Головному слідчому управлінню МВС (Вакуленко О.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку МВС (Шевнін С.М.) забезпечити виплату грошової винагороди.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2015 року № 260 «Про деякі особливості грошового забезпечення та заробітної плати осіб начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О.В.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
27.05.2015 № 622 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2015 р.
за № 631/27076 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК та умови здійснення виплати грошової винагороди особам начальницького складу та працівникам, які займають керівні посади, посади старших слідчих в особливо важливих справах та слідчих в особливо важливих справах у Головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ

1. Цей Порядок визначає механізм виплати грошової винагороди особам начальницького складу та працівникам, які займають керівні посади, посади старших слідчих в особливо важливих справах та слідчих в особливо важливих справах у Головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ і здійснюють досудове розслідування в кримінальних провадженнях про корупційні та інші тяжкі і особливо тяжкі злочини (далі - особи начальницького складу та працівники ГСУ).

2. Посади осіб начальницького складу та працівників ГСУ, за якими виплачується грошова винагорода, визначені у Переліку посад осіб начальницького складу та працівників, які займають керівні посади, посади старших слідчих в особливо важливих справах та слідчих в особливо важливих справах у Головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ, які мають право на отримання грошової винагороди (далі - Перелік посад), згідно з додатком до цього Порядку.

У випадку, якщо особи начальницького складу та працівники ГСУ займають посади, що мають подвійну назву, виплата винагороди проводиться за першою назвою, зазначеною в Переліку посад.

3. Граничний розмір грошового забезпечення (заробітної плати) осіб начальницького складу та працівників ГСУ разом з грошовою винагородою з розрахунку на місяць становить:

+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|        Найменування посади         | Граничний розмір грошового забезпечення (заробітної плати) з урахуванням грошової винагороди |
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Заступник начальника Головного слідчого управління |                      25 000                      |
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|        Начальник управління        |                      26 000                      |
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|     Заступник начальника управління      |                      27 000                      |
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|         Начальник відділу         |                      28 000                      |
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|      Заступник начальника відділу      |                      29 000                      |
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|        Начальник відділення        |                      29 000                      |
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|  Старший слідчий в особливо важливих справах   |                      30 000                      |
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|    Слідчий в особливо важливих справах     |                      25 000                      |
+----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+

4. Підставою для нарахування та виплати грошової винагороди є наказ заступника Міністра - керівника апарату про встановлення розміру грошової винагороди конкретній особі начальницького складу та працівнику ГСУ.

Наказ про встановлення грошової винагороди щомісяця до 15 числа подається до Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку для нарахування та виплати.

5. Виплата грошової винагороди здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення (заробітної плати).

У разі якщо особа начальницького складу та працівник ГСУ відпрацювала(в) неповний місяць, виплата грошової винагороди проводиться за фактично відпрацьований час.

6. Особам начальницького складу та працівникам ГСУ, які мають дисциплінарне стягнення або відносно яких проводиться службове розслідування, грошова винагорода не встановлюється.

7. Грошова винагорода не враховується під час обчислення місячного грошового забезпечення (середньої заробітної плати) у всіх випадках його (її) збереження згідно із законодавством і під час обчислення розміру грошового забезпечення (заробітної плати) для призначення пенсії та одноразової грошової допомоги при звільненні.

+-------------------------------+-------------+
| Начальник Департаменту
фінансового забезпечення
та бухгалтерського обліку МВС | С.М. Шевнін |
+-------------------------------+-------------+
+---+-----------------------------------------+
|  | Додаток
до Порядку та умов здійснення виплати
грошової винагороди особам
начальницького складу та працівникам,
які займають керівні посади, посади
старших слідчих в особливо важливих
справах та слідчих в особливо важливих
справах у Головному слідчому управлінні
Міністерства внутрішніх справ
(пункт 2) |
+---+-----------------------------------------+

ПЕРЕЛІК посад осіб начальницького складу та працівників, які займають керівні посади, посади старших слідчих в особливо важливих справах та слідчих в особливо важливих справах у Головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ, які мають право на отримання грошової винагороди

Заступник начальника Головного слідчого управління

Начальник управління

Заступник начальника управління

Начальник відділу

Заступник начальника відділу

Начальник відділення

Старший слідчий в особливо важливих справах

Слідчий в особливо важливих справах