20.06.2015
+------------------------+
|            |
+------------------------+
| СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ |
| Центральне управління |
+------------------------+
|     НАКАЗ     |
+------------------------+
|  19.05.2015  № 333  |
+------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2015 р.
за № 620/27065 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Інструкції з організації спеціальної підготовки громадян України для прийняття на військову службу за контрактом в Службу безпеки України

Відповідно до статей 10, 19 Закону України “Про Службу безпеки України”, Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262 (зі змінами), з метою врегулювання питань організації перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу громадянами України, які не мають офіцерських звань, для прийняття їх на військову службу в Службу безпеки України за контрактом осіб офіцерського складу НАКАЗУЮ:

1. Внести у главу 3 Інструкції з організації спеціальної підготовки громадян України для прийняття на військову службу за контрактом в Службу безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 30 листопада 2010 року № 603, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1351/18646, такі зміни:

у пункті 3.2 слова “з числа членів навчально-методичної комісії” виключити;

в абзаці другому пункту 3.4 слова “другого місяця поточного кварталу” замінити словом “щомісячно”;

в абзаці першому пункту 3.6 слова “щоквартально (третя декада останнього місяця кварталу)” замінити словами “щомісячно (протягом трьох останніх робочих днів місяця)”.

2. Начальнику Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------------+-----------------+
| Голова Служби | В. Наливайченко |
+---------------+-----------------+