23.06.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 15 червня 2015 р. № 395 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Деякі питання діяльності Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо утворення територіальних органів як структурних підрозділів апарату Служби за переліком згідно з додатком.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 29, ст. 814, № 74, ст. 2084) і від 10 вересня 2014 р. № 416 “Деякі питання Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 74, ст. 2084) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 71     |     |
+-------------------------+----------+
+---+-----------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2015 р. № 395 |
+---+-----------------------------------------+

ПЕРЕЛІК територіальних органів Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Сектор у Вінницькій області

Сектор у Волинській області

Сектор у Дніпропетровській області

Сектор у Донецькій області

Сектор у Житомирській області

Сектор у Закарпатській області

Сектор у Запорізькій області

Сектор в Івано-Франківській області

Сектор у Київській області та м. Києві

Сектор у Кіровоградській області

Сектор у Луганській області

Сектор у Львівській області

Сектор у Миколаївській області

Сектор в Одеській області

Сектор у Полтавській області

Сектор у Рівненській області

Сектор у Сумській області

Сектор у Тернопільській області

Сектор у Харківській області

Сектор у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Сектор у Хмельницькій області

Сектор у Черкаській області

Сектор у Чернівецькій області

Сектор у Чернігівській області

+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2015 р. № 395 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 10 вересня 2014 р. № 416

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 у позиції “Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” цифри “67” і “67” замінити відповідно цифрами “115” і “115”.

2. У Положенні про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416:

1) пункт 4 доповнити підпунктом 24-1 такого змісту:

“24-1) контролює та координує діяльність територіальних органів Служби;”;

2) підпункти 2 і 3 пункту 5 викласти в такій редакції:

“2) здійснює добір кадрів в апарат Служби та на керівні посади в її територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Служби та її територіальних органів;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Служби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;”;

3) доповнити Положення пунктом 6-1 такого змісту:

“6-1. Служба здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.”;

4) у пункті 10:

підпункт 4 після слів “в апараті Служби” доповнити словами “та її територіальних органах”;

підпункт 6 після слів “перевірок діяльності Служби” доповнити словами “та її територіальних органів”;

доповнити пункт підпунктами 7-1, 12-1, 12-2 і 17-1 такого змісту:

“7-1) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Служби;”;

“12-1) призначає на посаду за погодженням з Міністром соціальної політики та головами відповідних місцевих державних адміністрацій і звільняє з посади керівників територіальних органів Служби;

12-2) призначає на посаду за погодженням з Міністром соціальної політики і звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Служби;”;

“17-1) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Служби і коштів, передбачених на утримання Служби, ліквідовує та реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром соціальної політики територіальні органи Служби як структурні підрозділи апарату Служби;”;

підпункт 18 після слів “працівників апарату Служби” доповнити словами “, керівників територіальних органів Служби”;

підпункт 19 після слів “працівників апарату Служби” доповнити словами “та її територіальних органів”;

підпункт 22 після слів “працівниками апарату Служби” доповнити словами “та її територіальних органів”.