23.06.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      25.05.2015  № 1647     |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2015 р.
за № 661/27106 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Положення про центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Відповідно до статті 16 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 38 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України  від 31 січня 2014 року № 323, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  24 лютого 2014 року за № 310/25087, такі зміни:

1) пункт 14 розділу І викласти в такій редакції:

"14. Організація підготовки та проведення всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу здійснюються відповідно до положення (регламенту) про такий захід, що затверджується Всеукраїнським центром за погодженням з Мінмолодьспортом.";

2) у розділі ІІІ:

у пункті 4 слова "Мінфіном України" замінити словом "Мінфіном";

у пункті 15 слова "установах Державної казначейської служби України" замінити словами "органах Казначейства";

3) у розділі IV:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Директор Всеукраїнського центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом Мінмолодьспорту відповідно до умов укладеного з ним контракту в установленому законодавством порядку.";

в абзаці четвертому пункту 7 слова "Державної казначейської служби" замінити словом "Казначейства";

4) у тексті Положення слова "Мінмолодьспорт України" в усіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Стеценко В. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

+--------------------------+-------------+
| Міністр
молоді та спорту України | І.О. Жданов |
+--------------------------+-------------+
+-------------------------------------+------------+
| ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України | Р.П. Качур |
+-------------------------------------+------------+