23.06.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 22 квітня 2015 р. № 397 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Деякі питання діяльності міжнародних благодійних організацій, їх філій та представництв

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що міжнародні благодійні організації, їх філії та представництва, які надають благодійну допомогу фізичним особам, переліченим у підпункті 165.1.56 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, зазначаються у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

2. Внести до Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 39 (Офіційний вісник України, 2013 p., № 9, ст. 328), такі зміни:

1) абзац перший пункту 2 після слів “Про гуманітарну допомогу” доповнити словами “, та міжнародні благодійні організації, їх філії та представництва, акредитовані в Україні як відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, та установи, що зареєстровані в установленому законодавством порядку (далі - міжнародні організації)”;

2) у пункті 3:

абзац перший після слів “юридична особа” доповнити словами “, міжнародна організація”;

підпункт 4 після слів “копію установчих документів” доповнити словами “або свідоцтво про акредитацію установленого зразка, або підтвердження щодо реєстрації в МЗС”.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+