24.06.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   18.05.2015  № 736/5   |
+------------------------------+

Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

Відповідно до підпункту «г» пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. Скасувати рішення про державну реєстрацію наказу Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державному комітеті України по геології і використанню надр від 04 вересня 1995 року № 35 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 1995 року за № 394/930*.

2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності забезпечити виконання цього наказу.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+

__________ * Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державному комітеті України по геології і використанню надр від 04 вересня 1995 року № 35 виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 02 червня 2015 року.