24.06.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   18.05.2015  № 735/5   |
+------------------------------+

Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

Відповідно до підпункту «г» пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. Скасувати рішення про державну реєстрацію наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці, Державного комітету України по геології і використанню надр, Державного комітету України по земельних ресурсах від 30 листопада 1995 року № 136/18/22/4 «Про затвердження Інструкції щодо розмежування повноважень з контролю за здійсненням заходів, пов'язаних з охороною і раціональним використанням надр», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 1996 року за № 103/1128*.

2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності забезпечити виконання цього наказу.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+

__________ * Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці, Державного комітету України по геології і використанню надр, Державного комітету України по земельних ресурсах від 30 листопада 1995 року № 136/18/22/4 виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 02 червня 2015 року.