24.06.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   18.05.2015  № 734/5   |
+------------------------------+

Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

Відповідно до підпункту «г» пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. Скасувати рішення про державну реєстрацію наказу Державного комітету по геології і використанню надр, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості від 15 лютого 1996 року № 19/29 «Про затвердження Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 10 червня 1996 року за № 276/1301*.

2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності забезпечити виконання цього наказу.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+

__________ * Наказ Державного комітету по геології і використанню надр, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості від 15 лютого 1996 року № 19/29 виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 02 червня 2015 року.