24.06.2015
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                      ПОСТАНОВА                       |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                    14.05.2015  № 1559                    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2015 р.
за № 678/27123 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Типового договору на розподіл природного газу

Відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповнити розділ V Типового договору на розподіл природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 січня 2015 року № 33, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 171/26616, після пункту 5.5 новим пунктом 5.6 такого змісту:

«5.6. Кошти, які перераховані на рахунок власника природного газу в частині оплати газорозподільним підприємством обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби), відповідно до алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, вважаються оплатою Замовника (гарантованого постачальника) послуг з транспортування природного газу ГРМ.»

У зв’язку з цим пункти 5.6, 5.7 вважати відповідно пунктами 5.7, 5.8.

2. Суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору на розподіл природного газу у двомісячний строк з дати набрання чинності цією постановою.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

+---------------------+---------+
| В.о. Голови Комісії | Д. Вовк |
+---------------------+---------+