24.06.2015
+--------------------------------+
| ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція |
+--------------------------------+
|      РІШЕННЯ       |
+--------------------------------+

Заява № 43121/09, подана В’ячеславом Андрійовичем Шевчуком проти України

Офіційний переклад

03 березня 2015 року Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

+---+----------------------------------------------------------------------+
|  | Вінсент А. Де Гаетано (<…>), Голова,
Ганна Юдківська (<…>),
Андре Потоцький (<…>), судді,
a також Мілан Блашко (<…>), заступник Секретаря секції,
беручи до уваги зазначену заяву, подану 29 липня 2009 року,
враховуючи офіційні декларації щодо дружнього врегулювання у справі,
після обговорення постановляє таке рішення: |
+---+----------------------------------------------------------------------+

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Заявник, п. В’ячеслав Андрійович Шевчук, є громадянином України, який народився у 1947 році та проживає у м. Луцьку. У Суді його інтереси представляв п. І.Г. Павлов - юрист, що практикує у м. Києві.

Уряд України (далі - Уряд) представляла його Уповноважений - пані Н. Севостьянова.

Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 та за статтею 13 Конвенції на надмірну тривалість цивільного провадження у його справі.

28 травня 2014 року та 17 грудня 2014 року Суд отримав декларації щодо дружнього врегулювання, підписані сторонами, згідно з якими заявник погодився відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у цій заяві, в обмін на зобов’язання Уряду сплатити йому 900 (дев’ятсот) євро, що є відшкодуванням будь-якої моральної та матеріальної шкоди, а також компенсацією судових витрат, і будуть конвертовані в національну валюту на день здійснення платежу та звільнені від будь-яких податків, що можуть нараховуватися. Ця сума буде виплачена протягом трьох місяців з моменту отримання повідомлення про ухвалення рішення Судом. У випадку несплати цієї суми упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку. Виплата зазначеної суми становитиме остаточне вирішення справи.

ПРАВО

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяви. Враховуючи викладене, справу слід вилучити з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує вилучити заяву з реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції.

Здійснено англійською мовою та повідомлено письмово 26 березня 2015 року.

+---------------------+--------------+
| Заступник Секретаря | Мілан БЛАШКО |
+---------------------+--------------+
+--------+-----------------------+
| Голова | Вінсент А. Де ГАЕТАНО |
+--------+-----------------------+