27.06.2015
+---------------------+
|           |
+---------------------+
|     Указ    |
| Президента України |
+---------------------+

Про внесення зміни до Указу Президента України від 14 квітня 1999 року № 379

1. Внести до Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня 1999 року № 379 (зі змінами, внесеними Указами від 10 березня 2009 року № 148, від 25 квітня 2013 року № 236, від 20 травня 2014 року № 481 та від 16 грудня 2014 року № 934), зміну, виклавши абзац перший пункту 8 у такій редакції:

”8. Центр очолює керівник, який призначається із числа заступників Голови Служби безпеки України та увільняється від виконання обов'язків Президентом України".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

+----------------------+-------------+
| Президент України  | П.ПОРОШЕНКО |
+----------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 23 червня 2015 року |       |
|   № 355/2015   |       |
+----------------------+-------------+