27.06.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 17 червня 2015 р. № 415 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 174 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 140; 1998 р., № 39, ст. 1439; 1999 р., № 14, ст. 562; 2001 р., № 51, ст. 2305; 2012 р., № 91, ст. 3690; 2013 р., № 63, ст. 2283), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 415 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання

1. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. На підставі поданих матеріалів МОН подає щороку до 1 червня Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення (виключення) об’єктів до (з) реєстру.”.

2. Третє речення пункту 8 викласти в такій редакції: “Утримання і збереження наукових об’єктів, які включені до реєстру, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.”.

3. У пункті 9:

1) абзац перший після слів “коштів державного бюджету” доповнити словами “та інших джерел, не заборонених законодавством,”;

2) абзац другий після слів “обсяги фінансування зазначених об’єктів” доповнити словами “з державного бюджету”.

4. В абзаці третьому пункту 10 слова “Держінформнауки готує і подає МОН” замінити словами “МОН готує”.

5. У тексті Положення слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”.