27.06.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення змін до Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 17, ст. 122) такі зміни:

1) в абзаці другому статті 1 слова "яка підпадає під дію Договору про звичайні збройні сили в Європі" виключити;

2) статтю 3 доповнити пунктом "е" такого змісту:

"е) надання Україні, на її прохання, допомоги у вигляді проведення на її території міжнародної операції з підтримання миру і безпеки на підставі рішення ООН та/або ЄС";

3) у статті 4:

у частині другій слова "належного реконструювання, що засвідчується відповідним документом" замінити словами "забезпечення належного контролю з боку України за їх перебуванням";

частину четверту доповнити словами "здійснюють проти України збройну агресію";

4) пункт "а" частини першої статті 5 після слів "у часі" доповнити словами "до досягнення мети";

5) частину першу статті 6 доповнити пунктом "є" такого змісту:

"є) порушення мети перебування підрозділу збройних сил інших держав на території України та національних інтересів України";

6) перше речення частини першої статті 7 після слів "територію України" доповнити словами "у тому числі тих, що братимуть участь у міжнародній операції з підтримання миру і безпеки";

7) частину третю статті 17 доповнити словами "якщо інше не передбачено міжнародним договором України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

+---------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+---------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 4 червня 2015 року |       |
|   № 510-VIII   |       |
+---------------------+-------------+