27.06.2015
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
+---------------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ |
+---------------------------------------------------------------+
|              РІШЕННЯ              |
+---------------------------------------------------------------+
|            21.05.2015  № 711            |
+---------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2015 р.
за № 680/27125 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до форми ліцензії на мовлення та додатка 4 до ліцензії на мовлення

Відповідно до статей 27, 28 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, частини другої статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, з метою дерегуляції у сфері телебачення і радіомовлення, створення більш сприятливих умов діяльності вітчизняних телерадіоорганізацій Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Внести до форми ліцензії на мовлення та додатка 4 до ліцензії на мовлення, затверджених рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України від 18 грудня 2013 року № 2433, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за № 41/24818, такі зміни:

1) у формі ліцензії на мовлення слова “банківські” та “, контактні телефони” виключити;

2) додаток 4 до форми ліцензії на мовлення викласти в новій редакції, що додається.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Прес-службі оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Г. Шверка.

+--------+--------------+
| Голова | Ю. Артеменко |
+--------+--------------+
+---+-----------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
ради України з питань
телебачення і радіомовлення
18.12.2013 № 2433
(у редакції рішення
Національної ради України
з питань телебачення
і радіомовлення
від 21.05.2015 № 711) |
+---+-----------------------------+
+---+-------------------------+
|  | Додаток 4
до Ліцензії на мовлення |
+---+-------------------------+

ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦІЯ МОВЛЕННЯ