27.06.2015
+---------------------------------+
|                 |
+---------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     РОЗПОРЯДЖЕННЯ     |
+---------------------------------+
| від 25 березня 2015 р. № 419-р |
|        Київ       |
+---------------------------------+

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015-2020 роки

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015-2020 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади подавати двічі на рік (до 20 червня і до 20 грудня) Державній службі з надзвичайних ситуацій інформацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для її узагальнення та подання до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 33     |     |
+-------------------------+----------+

{З додатком можна ознайомитись на сайті Кабінету Міністрів України}