03.07.2015
+--------------------------------+
|                |
+--------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     РОЗПОРЯДЖЕННЯ     |
+--------------------------------+
| від 24 червня 2015 р. № 636-р |
|       Київ       |
+--------------------------------+

Про внесення зміни до пункту 13 плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 роки

Внести зміну до пункту 13 плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 780 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1973), доповнивши підпункт 1 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“паспорта громадянина України.

+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  | ДМС, МВС, Адміністрація Держспецзв’язку, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Національний банк (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою). |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |                                Перше півріччя 2016 р. - 2017 рік;”.                               |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

У зв’язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев’ятим.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 72     |     |
+-------------------------+----------+