03.07.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення змін до Додатка 2 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Додатка 2 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 23 слова і цифри "меморіального комплексу "Український музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" замінити словами і цифрами "Національного військово-історичного музею України, а Бойовий Прапор військової частини, яка брала участь у Другій світовій війні, передається на зберігання до Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років";

2) пункти 25 і 30 викласти в такій редакції:

"25. Старий Бойовий Прапор після вручення нового Бойового Прапора разом з короткою історичною довідкою передається на зберігання згідно з порядком, установленим пунктом 23 цього Положення";

"30. Старі бойові прапори військових частин з орденами, грамотами та короткими історичними довідками за узгодженням з Міністерством оборони України можуть передаватися на зберігання до музеїв (кімнат) Бойової Слави військових частин або місцевих музеїв та музеїв державних навчальних закладів для відкритої експозиції лише через Національний військово-історичний музей України, а бойові прапори військових частин, які брали участь у Другій світовій війні, - через Меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

+----------------------+-------------+
| Президент України  | П.ПОРОШЕНКО |
+----------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 16 червня 2015 року |       |
|   № 517-VIII   |       |
+----------------------+-------------+