03.07.2015
+-------------------------------------------------+
|                         |
+-------------------------------------------------+
| ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ |
|   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ   |
+-------------------------------------------------+
|           НАКАЗ           |
+-------------------------------------------------+
|       15.06.2015  № 111/337       |
+-------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2015 р.
за № 719/27164 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2000 року № 15/7

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Конституції та законодавства України НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2000 року № 15/7 «Про затвердження Порядку реєстрації джерел іонізуючого випромінювання та форми реєстраційної картки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 березня 2000 року за № 171/4392.

2. Управлінню радіаційної безпеки Держатомрегулювання (Рязанцев В.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

+---------------------+----------+
| Голова Державної
інспекції ядерного
регулювання України | С. Божко |
+---------------------+----------+
+--------------------------+---------------+
| Міністр
охорони здоров’я України | О. Квіташвілі |
+--------------------------+---------------+