03.07.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      11.06.2015  № 329      |
+---------------------------------------+
+---+-------------------------------+
|  | Зареєстрований в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2015 р.
за № 746/27191 |
+---+-------------------------------+

Про внесення змін до Переліку інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну

Відповідно до абзацу п’ятдесят четвертого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, а також з метою забезпечення виконання рекомендацій Європейської комісії щодо прогресу України у виконанні Плану дій щодо лібералізації Європейського Союзу візового режиму для України НАКАЗУЮ:

1. Внести до Переліку інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію в Україну, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 жовтня 2001 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2001 року за № 932/6123, такі зміни:

пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2.

2. Відділу зовнішніх зв’язків та європейської інтеграції МОЗ України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І.Б.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+---------------+
| Міністр | О. Квіташвілі |
+---------+---------------+
+----------------------------+-------------+
| ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державної
санітарно-епідеміологічної
служби України | С.В. Протас |
+----------------------------+-------------+