03.07.2015
+-------------------------------------------------------+
|                            |
+-------------------------------------------------------+
|  ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ  |
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+-------------------------------------------------------+
|         08.06.2015  № 110/580         |
+-------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2015 р.
за № 718/27163 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства промислової політики України від 18 січня 2000 року № 17/21

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та  Міністерства промислової політики України від 18 січня 2000 року № 17/21 «Про затвердження Порядку користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 167/4388.

2. Управлінню радіаційної безпеки (Рязанцев В.Ф.) Держатомрегулювання забезпечити подання цього наказу в установленому порядку  на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

+---------------------+----------+
| Голова Державної
інспекції ядерного
регулювання України | С. Божко |
+---------------------+----------+
+-----------------------------+----------------+
| Міністр економічного
розвитку і торгівлі України | А. Абромавичус |
+-----------------------------+----------------+