03.07.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ |
|  МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГОЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  |
+---------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+---------------------------------------------------------+
|         03.06.2015  № 208/179         |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2015 р.
за № 726/27171 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404

Відповідно до статті 27 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства агарної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11 листопада 2005 року № 623/404 «Про затвердження Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2005 року за № 1458/11738.

2. Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України (Кваша М.М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про затвердження порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Краснопольського Я.В. та заступника Міністра екології та природних ресурсів України Курикіна С.І.

+---------------------------+---------------+
| Міністр аграрної політики
та продовольства України | О.М. Павленко |
+---------------------------+---------------+
+-------------------------------+---------------+
| Міністр екології
та природних ресурсів України | І.А. Шевченко |
+-------------------------------+---------------+