14.07.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-----------------------------+
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 8 липня 2015 року № 120 |
+-----------------------------+

Про заходи щодо забезпечення безпеки функціонування інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" під час проведення проміжних виборів народного депутата України 26 липня 2015 року в одномандатному виборчому окрузі № 205

З метою забезпечення безпеки функціонування інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" під час проведення проміжних виборів народного депутата України 26 липня 2015 року в одномандатному виборчому окрузі № 205, відповідно до статті 9 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України", Закону України "Про Службу безпеки України", статей 2, 16 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1772, керуючись статями 11 - 13, 25 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 205:

1) утворити робочу групу із забезпечення безпеки функціонування та перевірки стану захищеності програмно-технічного комплексу інформаційно-аналітичної системи "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (далі - ІАС "Вибори народних депутатів України" ЄІАС "Вибори"), до складу якої включити за їх згодою співробітників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України на підставі відповідних приписів, наданих керівниками цих державних органів або керівниками їх регіональних органів;

2) забезпечити виконання робочою групою до 23 липня 2015 року включно заходів щодо перевірки відповідності стану захищеності програмно-технічного комплексу ІАС "Вибори народних депутатів України" ЄІАС "Вибори", елементи якого встановлено в приміщенні окружної виборчої комісії, вимогам щодо захисту інформації в Україні;

3) за результатами перевірки, здійсненої робочою групою, скласти протокол аналізу результатів впровадження технічних та організаційних заходів зі створення комплексної системи захисту інформації ІАС "Вибори народних депутатів України" ЄІАС "Вибори", який до 24 липня 2015 року включно подати до Центральної виборчої комісії;

4) забезпечити безпеку елементів ІАС "Вибори народних депутатів України" ЄІАС "Вибори" та каналів зв’язку, що задіяні для забезпечення її функціонування та розташовані у приміщенні окружної виборчої комісії, під час передачі відомостей про хід та результати голосування на проміжних виборах народного депутата України 26 липня 2015 року.

2. Цю постанову надіслати окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 205, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Службі безпеки України.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+