14.07.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 26 червня 2015 року № 100 |
+-------------------------------+

Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Березенка І.А. в одномандатному виборчому окрузі № 205 на проміжних виборах народного депутата України 26 липня 2015 року

До Центральної виборчої комісії 24 червня 2015 року надійшла заява громадянина України Березенка Ігоря Анатолійовича про самовисування разом з іншими документами щодо реєстрації його кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 205 на проміжних виборах народного депутата України 26 липня 2015 року.

Розглянувши вказані документи та беручи до уваги наявну в Центральній виборчій комісії інформацію, Комісії встановила.

Згідно з частиною другою статті 76 Конституції України народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Згідно з частиною другою статті 9 Закону проживання в Україні для цілей Закону означає: 1) проживання на території в межах державного кордону України; 2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України; 3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та їх органах; 4) перебування на полярній станції України; 5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.

Отже, Законом установлено перелік критеріїв визначення проживання в Україні, що використовуються для цілей Закону.

Разом з тим, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом (частина перша статті 33 Конституції України).

Таким чином, положення частини другої статті 76 Конституції України та частини першої статті 9 Закону не передбачають необхідності фізичного перебування особи на території України всі 365 (366) днів на рік протягом п’яти останніх перед днем виборів років.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про громадянство України" безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів.

Умови визначення місця постійного проживання фізичної особи встановлено Податковим кодексом України, статтею 14 якого передбачено, у разі, якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Зазначені акти передбачають, що проживання на території України більшість днів відповідного річного періоду вважається проживанням особи в Україні. Тобто фактичною умовою для розгляду особи такою, що проживає в Україні, є необхідність знаходження такої особи на території України більше 183 днів протягом кожного річного періоду.

За таких обставин системний аналіз законодавства в контексті вимог частини другої статті 76 Конституції України та частини першої статті 9 Закону свідчить, що для визнання факту проживання в Україні протягом останніх п’яти років, громадянин повинен перебувати на її території абсолютну більшість (більше 183) днів кожного із цих п’яти річних періодів, які йдуть підряд та безпосередньо передують дню виборів.

До Центральної виборчої комісії 26 червня 2015 року надійшов лист з Державної прикордонної служби України у відповідь на запит Комісії від 24 червня 2015 року № 21-41-1086, у якому містяться відомості щодо перетинання державного кордону України громадянином України Березенком Ігорем Анатолійовичем, 28 квітня 1990 року народження, згідно з якими вказана особа 24 червня 2012 року виїхала за межі України. При цьому відомості про наступний в’їзд в Україну відсутні.

Крім того, у відповідь на повторний запит Комісії від 26 червня 2015 року № 21-41-1100 Державною прикордонною службою України повідомлено, що інформація про в’їзд (після виїзду з України) на територію України за період з 24 червня 2012 року до 24 червня 2015 року вказаною особою відсутня.

Відтак Березенком І.А. не дотримано вимог Конституції України та Закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення проміжних виборів народного депутата України 26 липня 2015 року в одномандатному виборчому окрузі № 205.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 60 Закону Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата у депутати в разі виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 Закону.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 76 Конституції України, статті 9, частини другої статті 55, частини третьої статті 56, частин першої, шостої статті 59, пункту 7 частини першої, частини другої статті 60 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 19, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в реєстрації кандидата в народні депутати України Березенка Ігоря Анатолійовича в одномандатному виборчому окрузі № 205 на проміжних виборах народного депутата України 26 липня 2015 року.

2. Повернути Березенку І.А. грошову заставу відповідно до частини третьої статті 56 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

3. Копію цієї постанови надіслати Березенку І.А.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------+
| Заступник Голови
Центральної виборчої комісії | А.МАГЕРА |
+------------------------------+----------+