30.07.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      24.07.2015  № 475      |
+---------------------------------------+

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09 червня 2015 року № 363

З метою підвищення стійкості банківської системи України, захисту інтересів кредиторів і вкладників та сприяння забезпеченню вчасного виконання зобов'язань банків України, керуючись статтями 6, 7, 13, 15, 42, 55 Закону України "Про Національний банк України", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 09 червня 2015 року № 363 "Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримки ліквідності банків та операціями репо" (зі змінами) такі зміни:

1) у пункті 2:

в абзаці третьому слова "графік повернення процентів" замінити словами "графік сплати процентів";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Банк, віднесений до категорії проблемних, має право звернутися до Національного банку України з клопотанням про перенесення строку сплати процентів, нарахованих за користування кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків відповідно до графіка сплати процентів. Банк, клопотання якого було задоволене Національним банком України, у разі визнання його діяльності такою, що відповідає вимогам законодавства України, не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного рішення Національного банку України має подати до Національного банку України оновлений графік сплати процентів, нарахованих за користування кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків, з урахуванням кінцевого строку повернення кредиту";

2) в абзаці третьому пункту 6 слова "Графік повернення процентів" замінити словами "Графік сплати процентів".

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

+--------+----------------+
| Голова | В.О. Гонтарева |
+--------+----------------+