30.07.2015
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 17 липня 2015 р. № 517 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 21, ст. 1020; 2006 р., № 22, ст. 1624; 2013 р., № 29, ст. 1001) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 517 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. № 642

1. Назву та постановляючу частину постанови після слів “Державного реєстру документів страхового фонду документації” доповнити словом “України”.

2. Порядок ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

+---+--------------------------------------------------+
|  | “ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2002 р. № 642
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 517) |
+---+--------------------------------------------------+

ПОРЯДОК ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації України

1. Державний реєстр документів страхового фонду документації України (далі - Реєстр) - це автоматизована інформаційна система державного обліку та обробки інформації про документи страхового фонду документації.

2. Реєстр є власністю держави. Укрдержархів є держателем Реєстру та здійснює його ведення. Ведення Реєстру - це комплекс заходів, які забезпечують збір, накопичення та актуалізацію інформації про документи страхового фонду документації, адміністрування бази даних Реєстру, надання за запитами інформації з Реєстру, розроблення (супровід) програмного забезпечення Реєстру та організаційних документів щодо створення, ведення та користування його даними.

3. Інформація про документи страхового фонду документації вноситься до Реєстру безоплатно на підставі галузевих і обласних (регіональних) програм створення страхового фонду документації, відомостей спеціальних установ страхового фонду документації та баз зберігання страхового фонду документації щодо виготовлення або прийняття на облік документів страхового фонду документації.

4. Кожному документу страхового фонду документації, який прийнятий базами зберігання страхового фонду документації на облік та інформація про який внесена до Реєстру, Укрдержархівом надається реєстраційний номер, який зберігається в Реєстрі.

5. За запитами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та постачальників документів Укрдержархів безоплатно надає їм інформацію про наявність документів у страховому фонді документації та про реєстраційні номери документів страхового фонду документації в Реєстрі.

6. Реєстраційні номери та інформація про документи страхового фонду документації виключаються з Реєстру на підставі спільного рішення постачальників документів та Укрдержархіву.

7. Роботи з ведення Реєстру фінансуються за рахунок видатків, які щороку передбачаються Укрдержархіву для здійснення керівництва та управління у сфері архівної справи.

8. Реєстр ведеться відповідно до законодавства про державну та іншу передбачену законом таємницю і технічний захист інформації.”.