30.07.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 17 липня 2015 р. № 509 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 453 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 35, ст. 1177; 2011 р., № 26, ст. 1071; 2013 р., № 63, ст. 2283), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 509 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників

1. Абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

“Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.”.

2. В абзаці першому пункту 9 після слів і цифри “у розмір 3-х відсотків річних” доповнити словами “, якщо інше не передбачено цим Порядком,”, а слова і цифри “(для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років)” замінити словами “відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

3. Пункт 15 доповнити абзацами такого змісту:

“Відсотки за користування кредитом не нараховуються:

військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду;

резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

За порушення строку платежу з погашення кредиту пеня не нараховується:

військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду;

резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби;

громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися з населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 1053 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 88, ст. 2532), на час проведення антитерористичної операції починаючи з 14 квітня 2014 року.

Зміни до кредитного договору щодо ненарахування відсотків за користування кредитом, а також ненарахування пені за порушення строку платежу з погашення кредиту вносяться шляхом укладення договору.”.

4. Доповнити Порядок пунктом 19-1 такого змісту:

“19-1. У разі загибелі (смерті) позичальника - військовослужбовця (одного з членів його сім’ї), на якого поширюється дія Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, що настала під час проходження ним військової служби у період проведення антитерористичної операції, за рахунок бюджетних коштів погашається вся сума зобов’язань за кредитом, що існувала на момент його загибелі (смерті).”.