30.07.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|    РОЗПОРЯДЖЕННЯ     |
+------------------------------+
| від 17 липня 2015 р. № 719-р |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про забезпечення компенсації вартості тимчасового проживання дітей, які прибули з району проведення антитерористичної операції без супроводження батьків

1. Виділити Дніпропетровській облдержадміністрації 181,145 тис. гривень для забезпечення компенсації вартості тимчасового проживання дітей, які прибули з району проведення антитерористичної операції без супроводження батьків.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Дніпропетровській облдержадміністрації:

вжити заходів до забезпечення компенсації вартості тимчасового проживання дітей, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, за рахунок коштів, виділених згідно з цим розпорядженням, шляхом їх безготівкового перерахування на рахунки комунальних закладів, з якими укладено договори на тимчасове проживання таких дітей;

затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із забезпеченням компенсації вартості тимчасового проживання зазначених дітей;

подати до 1 вересня 2015 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+