30.07.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 17 липня 2015 р. № 515 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472; 2014 р., № 84, ст. 2373), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 515 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

1. Абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - тариф на послуги) є сукупною (загальною) вартістю надання таких послуг, розрахованою на основі економічно обґрунтованих планованих (нормативних) витрат з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість або єдиного податку.”.

2. У пункті 6:

1) абзац перший після слова “витрат” доповнити словами “виконавцем та субпідрядником”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Під час планування організації робіт, пов’язаних з наданням послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на умовах субпідряду, розрахунок витрат здійснюється субпідрядником з дотриманням вимог цього Порядку.”.

3. Пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:

“7. Витрати з прибирання прибудинкової території (ручним та механізованим способами) (Впт) визначаються за формулою

Впт= (Вр + Вм) : Пз,

Вр = Оз + Вф + Н + М + І,

Вм = (Ппт х Нпрт) х Вм1,

де Вр - витрати з прибирання прибудинкової території без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом); Вм - витрати з прибирання прибудинкової території із залученням спеціалізованих машин (механізмів) (механізованим способом); Пз - сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду); Оз - заробітна плата; Вф - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; Н - накладні витрати; М - матеріальні витрати; І - обов’язкові платежі до бюджету; Ппт - площа прибудинкової території, яка прибирається механізованим способом; Нпрт - норматив (норма) прибирання одиниці площі прибудинкової території спеціалізованими машинами (механізмами);

Вм1 - вартість машино-години роботи спеціалізованих машин (механізмів).

У разі виконання робіт з прибирання прибудинкової території на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.

8. Витрати з прибирання сходових кліток (ручним та механізованим способами) (Вс) визначаються за формулою

Вс = (Вр + Вм) : Пзжн,

Вр = Оз + Вф + Н + М + І,

Вм = (Пск х Нпрс) х Вм1,

де Вр - витрати з прибирання сходових кліток без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом); Вм - витрати з прибирання сходових кліток із залученням спеціалізованих машин (механізмів) (механізованим способом); Пзжн - сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку), які мають окремі виходи безпосередньо на сходові клітки, що влаштовані з урахуванням вимог державних будівельних норм та зазначені у технічних паспортах на нежитлові приміщення (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду); Пск - площа сходових кліток, яка прибирається механізованим способом; Нпрс - норматив (норма) прибирання одиниці площі сходових кліток спеціалізованими машинами (механізмами); Вм1 - вартість машино-години роботи спеціалізованих машин (механізмів).

У разі виконання робіт з прибирання сходових кліток на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.”.

4. У пункті 9:

1) в абзаці першому формулу “Вфо = (Втв + Ввв+ Врв + Врі) : Пзж,” замінити формулою “Вфо = (Втв + Ввв+ Врв + Врі + Н) : Пзж,”;

2) в абзаці другому слова “(житлових приміщень у гуртожитку); В” замінити словами “(житлових приміщень у гуртожитку) (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду); Втв”;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Врахування накладних витрат (Н) у розрахунку згідно з формулою, наведеною в абзаці першому цього пункту, здійснюється виконавцем у разі забезпечення вивезення побутових відходів на умовах договорів субпідряду.

У разі надання послуг з вивезення побутових відходів безпосередньо виконавцем накладні витрати враховуються у тарифах на послуги з вивезення побутових відходів, що розраховуються згідно з Порядком формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2137).”.

5. Пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Витрати з прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі (Вт) визначаються за формулою

“Вт = (Оз + Вф + Н + М + І) : Пз.

У разі виконання робіт з прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.”.

6. У пункті 11:

1) в абзаці першому формулу “Влз = Вл х Кл : Пзл,” замінити формулою “Влз = (Вл х Кл + Н) : Пзл,”;

2) в абзаці другому слова “(крім квартир першого поверху та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку), що не мають окремих виходів безпосередньо на сходові клітки)” замінити словами “(крім квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) першого поверху)”;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Врахування накладних витрат (Н) у розрахунку згідно з формулою, наведеною у цьому пункті, здійснюється виконавцем у разі забезпечення технічного обслуговування ліфтів на умовах договорів субпідряду.

У разі надання послуг з технічного обслуговування ліфтів безпосередньо виконавцем накладні витрати враховуються у базовій ціні технічного обслуговування ліфта, що розраховується згідно з Порядком встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації.”.

7. У пункті 12:

1) слова “(підтримання в робочому стані систем у ліфті, на вході до ліфта та на робочому місці диспетчера)” виключити;

2) формулу “Всд = (Оз + Вф + Нзн + М + І) : П” замінити формулою “Всд = (Оз + Вф + Н + М + І) : Пз.”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі виконання робіт з обслуговування систем диспетчеризації на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.”.

8. В абзаці першому пункту 14 формулу “Вдр = (Пп х Тдр) : Пз + + (Кс х Тк) : Пз,” замінити формулою “Вдр = (Пп х Тдр + Кс х Тк + Н) : Пз,”.

9. В абзаці першому пункту 15 формулу “Вді = Тді х Пп : Пз,” замінити формулою “Вді = (Тді х Пп + Н) : Пз,”.

10. Пункти 16 і 17 викласти в такій редакції:

“16. Витрати з обслуговування димових та вентиляційних каналів (Вдвк) визначаються за формулою

Вдвк = Вд + Вв,

де Вд - витрати на обслуговування димових каналів; Вв - витрати на обслуговування вентиляційних каналів;

Вд = (Оз + Вф + Н + М + І) х Дфд : (Пз х Дкд),

де Дкд - нормативна кількість димових каналів; Дфд - фактична кількість димових каналів;

Вв = (Оз + Вф + Н + М + І) х Дфв : (Пз х Дкв),

де Дкв - нормативна кількість вентиляційних каналів; Дфв - фактична кількість вентиляційних каналів.

У разі виконання робіт з обслуговування димових та вентиляційних каналів на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку та виходячи з вартості обслуговування одного димового та вентиляційного каналу, кількості димових, вентиляційних каналів і періодичності їх обслуговування.

17. Вартість робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також за наявності інших внутрішньобудинкових інженерних систем, не зазначених у пунктах 13 і 18 цього Порядку, у разі виконання таких робіт виконавцем визначається за формулою, наведеною в пункті 10 цього Порядку.

У разі виконання зазначених робіт (у тому числі робіт з обслуговування та ремонту мереж електропостачання та електрообладнання) на умовах субпідряду витрати на такі роботи визначаються відповідно до договорів, укладених на поточний рік, та з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.”.

11. У пункті 18:

1) перше речення абзацу першого після слів “до державних будівельних норм та правил” доповнити словами “, стандартів (у разі відсутності норм на окремі будівельні роботи у державних будівельних нормах та правилах, стандартах вартість кожного виду робіт визначається згідно з калькуляцією, розробленою виконавцем робіт)”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі виконання робіт з поточного ремонту на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.”.

12. В абзаці першому пункту 19 формулу “Впд = (Пг х Нг х Дг + Пд х Нд х Дд) х Тв : Пз,” замінити формулою “Впд = (Пг х Нг х Дг+Пд х Нд х Дд) х Тв + Н) : Пз,”.

13. Пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Витрати на прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами (зимове прибирання) (Вптз) визначаються з урахуванням діючих норм часу на виконання зазначених робіт, матеріально-технічних ресурсів та фактичної площі посипання частини прибудинкової території за формулою

Вптз = (Врз + Вмз) : Пз,

Врз = Оз + Вф + Н + М + І,

Вмз = (Ппт х Нпрт) х Вм1,

де Врз - витрати із зимового прибирання прибудинкової території без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом); Вмз - витрати із зимового прибирання прибудинкової території із залученням спеціалізованих машин (механізмів).

У разі виконання зазначених робіт на умовах субпідряду витрати визначаються з урахуванням положень пункту 6 цього Порядку.”.

14. В абзаці першому пункту 21 формулу “Вез = (Вз х С) : (Не х Пз),” замінити формулою “Вез = (Вз х С + Н) : (Не х Пз),”.

15. У пункті 22:

1) в абзаці першому формулу “Во = (Озе+ Вф + Н + М + І + Те х Не) : Пз,” замінити формулою “Во = (Те х Не + Н) : Пз,”;

2) в абзаці другому слова “Озе - заробітна плата електриків;” виключити.

16. В абзаці першому пункту 23 формулу “Ве = (Не х Те х Кл) : Пзл,” замінити формулою “Ве = (Не х Те х Кл + Н) : Пзл,”.

17. Пункти 28 і 29 викласти в такій редакції:

“28. До накладних витрат належать загальновиробничі та адміністративні витрати.

Обсяг загальновиробничих витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників виконавця з урахуванням кошторисної вартості зазначених витрат відповідно до законодавства.

Обсяг адміністративних витрат визначається у відсотках до обсягу прямих витрат з урахуванням загальновиробничих витрат.

У разі неможливості здійснення об’єктивного нормування окремих елементів накладних витрат такі витрати визначаються на підставі фактичних витрат за попередній рік.

29. У разі коли виконавець надає інші види послуг, що не пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій, розподіл накладних витрат здійснюється окремо за складовими послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до бази розподілу, визначеної розпорядчим документом про облікову політику, та з урахуванням умов, викладених в абзацах чотирнадцятому і п’ятнадцятому пункту 9 та абзацах третьому і четвертому пункту 11 цього Порядку.”.

18. Пункт 30 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

“8) оплати послуг з опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення, а також іншого утримання виробничих приміщень, які безпосередньо пов’язані із процесом надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.”.

19. Пункт 31 доповнити підпунктами 13 і 14 такого змісту:

“13) оплати розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;

14) оплати послуг з опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення, а також іншого утримання адміністративних приміщень, які безпосередньо пов’язані із процесом надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.”.

20. У пункті 38:

1) в абзаці першому формулу “Кзв = 1 + Пзп х (Взн - Взд) : Взд + Пел х (Тен - Тед) : Тед + Ппал х (Цпн - Цпд) : Цпд + ∑[Пм х (Цмн - Цмд) : Цмд],” замінити формулою “Кзв = 1 + Пзп х (Взн - Взд) : Взд + Пел х (Тен - Тед) :Тед + Ппал х (Цпн - Цпд) : Цпд + ∑[Пм х (Цмн - Цмд) : Цмд] + ∑[Псп х (Всн - Всд) : Всд],”;

2) абзац другий після слів “обладнання на дату встановлення діючого тарифу на послуги” доповнити словами “; Псп - питома вага витрат на оплату послуг субпідрядників у структурі діючого тарифу на послуги; Всн - вартість послуг субпідрядників з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування діючого тарифу на послуги; Всд - вартість послуг субпідрядників на дату встановлення діючого тарифу на послуги”.

21. У тексті Порядку слова “відрахування із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування” в усіх відмінках замінити словами “сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” у відповідному відмінку.

22. У додатку до Порядку:

1) абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“Обслуговування димових та вентиляційних каналів”;

2) абзац шістнадцятий після слів “поточний ремонт” доповнити словами “мереж електропостачання та електрообладнання,”.