30.07.2015
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                      ПОСТАНОВА                      |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                    02.07.2015  № 1991                    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 869/27314 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

Відповідно до статей 11 та 12 Закону України "Про електроенергетику", статті 4 Закону України "Про природні монополії" та пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 грудня 2012 року № 1627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 20/22552, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

+----------------+---------+
| Голова Комісії | Д. Вовк |
+----------------+---------+
+---+-----------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
02.07.2015  № 1991 |
+---+-----------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 869/27314 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

1. Абзац другий пункту 1.1 розділу І виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.1 слова та цифру "а для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами - у додатку 2 до цього Порядку" виключити;

2) в абзаці п’ятому пункту 2.2 слова "а для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами також кошти, отримані в результаті проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України" виключити;

3) у пункті 2.3 слова "з урахуванням ПДВ" замінити словами "без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ)";

4) у пункті 2.8 слова "міждержавними, магістральними та" виключити;

5) пункти 2.11 та 2.12 викласти в такій редакції:

"2.11. Розгляд та включення до інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом заходів за розділами:

заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії;

впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК);

впровадження та розвиток інформаційних технологій, зокрема кол-центрів;

впровадження та розвиток систем зв'язку здійснюються НКРЕКП за наявності таких документів:

відповідних планів розвитку, що містять переліки запланованих заходів та проектів (за роками);

концепцій автоматизованих систем;

технічних завдань та робочих проектів.

2.12. Концепції, технічні завдання та робочі проекти впровадження та розвитку автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України мають бути погоджені з суб'єктом господарської діяльності, який здійснює оптове постачання електричної енергії, в межах компетенції Головного оператора комерційного обліку оптового ринку електричної енергії України".

3. У розділі ІІІ:

1) в абзаці другому пункту 3.3 слова ", а інвестиційна програма для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами - протягом місяця" виключити;

2) у пункті 3.5 слова ", а для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами - двотижневий" виключити;

3) пункт 3.6 доповнити словами "та зберігаються у нього не менше трьох років після закінчення строку дії відповідної інвестиційної програми та мають бути надані НКРЕКП за її запитом для виконання покладених на неї завдань";

4) в абзаці другому пункту 3.10 слова та цифру "та розділу 2 схваленої НКРЕКП інвестиційної програми для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами" виключити.

4. У розділі V:

1) в абзаці першому пункту 5.1 слово та цифру "додатком 3" замінити словом та цифрою "додатком 2", а слова та цифру "а для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами - згідно з додатком 4 до цього Порядку" виключити;

2) у пункті 5.4 слово "актів" замінити словом "проведення".

5. Розділ 6 додатка 1 викласти в такій редакції:

"6. ЕТАПИ виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період".

6. Додаток 2 виключити.

У зв’язку з цим додатки 3 та 4 вважати додатками 2 та 3.

7. У додатку 2:

1) розділ 2 викласти в такій редакції:

"2. ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ щодо виконання інвестиційної програми";

2) розділи 1.1 - 1.7 та 3 виключити.

8. Додаток 3 виключити.

9. У тексті Порядку та додатків слова "НКРЕ" і "з ПДВ" замінити відповідно словами "НКРЕКП" і "без ПДВ".

+-------------------------+----------------+
| Заступник директора
Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики | Д.В. Коваленко |
+-------------------------+----------------+