31.07.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|    РОЗПОРЯДЖЕННЯ     |
+------------------------------+
| від 24 липня 2015 р. № 765-р |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про комплексні заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній та теплоелектроцентралей для забезпечення надійності роботи об’єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період 2015/16 року

1. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо визначення джерел створення запасів вугільної продукції на складах енергогенеруючих компаній теплових електростанцій та теплоелектроцентралей для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2015/16 року шляхом:

1) встановлення додаткових платежів до тарифів на електричну енергію енергогенеруючих компаній теплових електростанцій на поворотній основі;

2) відкриття державним підприємством “Енергоринок” додатково до існуючих кредитних ліній, відкритих у публічному акціонерному товаристві “Державний ощадний банк України”, та кредиту, залученого відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 1164 “Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових електростанцій та забезпечення надійності роботи об’єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період 2014/15 року” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 97, ст. 2816), нової кредитної лінії в публічному акціонерному товаристві “Державний ощадний банк України” в обсязі до 2 млрд. гривень для здійснення авансових платежів енергогенеруючим компаніям теплових електростанцій та теплоелектроцентралям із строком їх погашення до 1 травня 2016 р. та подальшим спрямуванням таких коштів виключно на оплату за договорами на постачання вугільної продукції.

2. Взяти до відома, що енергогенеруючі компанії теплових електростанцій та теплоелектроцентралі, які отримують кошти згідно з пунктом 1 цього розпорядження, відкривають в установах уповноваженого банку окремі поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування таких коштів та їх подальшого перерахування у повному обсязі за вугільну продукцію згідно з договорами, які передбачають здійснення розрахунків шляхом використання документарних акредитивів, відкритих у публічному акціонерному товаристві “Державний ощадний банк України”.

3. З урахуванням положень абзацу десятого частини третьої статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” установити, що закупівля державним підприємством “Енергоринок” у публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” послуги з відкриття кредитної лінії в обсязі, визначеному в пункті 1 цього розпорядження, здійснюється державним підприємством “Енергоринок” без проведення процедур закупівель, передбачених зазначеним Законом.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+