31.07.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
+---------------------------------------------------------+
|             РІШЕННЯ             |
+---------------------------------------------------------+
|          03.07.2015  № 932          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 863/27308 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2013 року № 1466

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 2013 року № 1466 «Про затвердження Порядку визначення біржового курсу цінного папера», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2013 року за № 1522/24054.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.В.

+----------------+------------+
| Голова Комісії | Т. Хромаєв |
+----------------+------------+
+---+----------------------------+
|  | Протокол засідання Комісії
03.07.2015 № 41 |
+---+----------------------------+