31.07.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ |
+---------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+---------------------------------------------------------+
|          01.07.2015  № 253          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 865/27310 |
+---+------------------------------+

Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300, та з метою аналізу ефективності використання бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Заявки на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

1.2. Довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок коштів державного бюджету.

1.3. Журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету.

1.4. Реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

1.5. Реєстру позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

1.6. Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у попередніх роках.

1.7. Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у поточному році.

1.8. Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розрізі позичальників.

1.9. Заявки щодо додаткової потреби в компенсаційних коштах, необхідних для здешевлення кредитів.

2. Департаменту фінансово-кредитної політики:

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду забезпечити подання до Міністерства фінансів України інформації про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

+---------+---------------+
| Міністр | О.М. Павленко |
+---------+---------------+
+---+--------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015  № 253 |
+---+--------------------------------+

ЗАЯВКА на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами

+------------------------------+----------------+
| Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики | Б.Р. Ахіджанов |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015  № 253 |
+---+--------------------------------+

ДОВІДКА про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок коштів державного бюджету

+------------------------------+----------------+
| Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики | Б.Р. Ахіджанов |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015  № 253 |
+---+--------------------------------+

ЖУРНАЛ обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету

+------------------------------+----------------+
| Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики | Б.Р. Ахіджанов |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015  № 253 |
+---+--------------------------------+

РЕЄСТР позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами

+------------------------------+----------------+
| Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики | Б.Р. Ахіджанов |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015  № 253 |
+---+--------------------------------+

РЕЄСТР позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами

+------------------------------+----------------+
| Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики | Б.Р. Ахіджанов |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015  № 253 |
+---+--------------------------------+

ІНФОРМАЦІЯ про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у попередніх роках

+------------------------------+----------------+
| Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики | Б.Р. Ахіджанов |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015  № 253 |
+---+--------------------------------+

ІНФОРМАЦІЯ про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у поточному році

+------------------------------+----------------+
| Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики | Б.Р. Ахіджанов |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015  № 253 |
+---+--------------------------------+

ІНФОРМАЦІЯ про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розріз і позичальників

+------------------------------+----------------+
| Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики | Б.Р. Ахіджанов |
+------------------------------+----------------+
+---+--------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015  № 253 |
+---+--------------------------------+

ЗАЯВКА щодо додаткової потреби в компенсаційних коштах, необхідних для здешевлення кредитів

+------------------------------+----------------+
| Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики | Б.Р. Ахіджанов |
+------------------------------+----------------+