31.07.2015
+-------------------------------------------------------+
|                            |
+-------------------------------------------------------+
| ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+-------------------------------------------------------+
|          08.06.2015  № 119          |
+-------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2015 р.
за № 748/27193 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Держкомтелерадіо від 24.02.2012 № 49

Відповідно пункту 6 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року № 906, та з метою залучення представників інститутів громадянського суспільства до проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 3 наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 24 лютого 2012 року № 49 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за № 412/20725, замінивши слова «Держкомтелерадіо України» словом «Держкомтелерадіо».

2. Внести до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на призначення державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 24 лютого 2012 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за № 412/20725, такі зміни:

1) пункт 2.3 розділу II викласти в такій редакції:

«2.3. До складу комісії входять представники Держкомтелерадіо, творчих спілок, засобів масової інформації, журналістської спільноти (за згодою).»;

2) у тексті Порядку слова «Держкомтелерадіо України» замінити словом «Держкомтелерадіо».

3. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції (Радзієвський І.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України | О.І. Наливайко |
+------------------------------+----------------+