05.08.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+------------------------------+
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 20 липня 2015 року № 137 |
+------------------------------+

Про запит на інформацію Васильченка С.А., зареєстрований у Центральній виборчій комісії 13 липня 2015 року за № 21-17-4077

Розглянувши запит на інформацію Васильченка Сергія Анатолійовича стосовно надання інформації про дату та час підписання членами дільничних виборчих комісій протоколів цих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також стосовно "приміток - уточнений, окрема думка, повторний перерахунок, вибори визнано недійсними" щодо усіх виборчих дільниць та по всіх виборчих округах з виборів народних депутатів України 2006, 2007, 2012, 2014 років та виборів Президента України 2010 та 2014 років, що надійшов до Центральної виборчої комісії 13 липня 2015 року електронною поштою, Комісія зазначає.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного Закону запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Таким чином, важливою ознакою публічної інформації у розумінні Закону України "Про доступ до публічної інформації" є її попередня фіксація. Отже, вказаний Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати певну інформацію.

Пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України встановлено, що організація і порядок проведення виборів та референдумів визначаються виключно законами України.

Так, організація і порядок проведення виборів народних депутатів України 2006, 2007, 2012 та 2014 років регламентувалися Законами України "Про вибори народних депутатів" від 25 березня 2004 року № 1665-IV та від 17 листопада 2011 року № 4061-VI, у редакціях, що діяли на час проведення зазначених виборів, а виборів Президента України 2010 та 2014 років - Законом України "Про вибори Президента України" від 5 березня 1999 року № 474-XIV у відповідних редакціях.

Указаними Законами передбачалося складання дільничними виборчими комісіями протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з позначкою "Уточнений", із зазначенням, окрім іншого, дати і часу (година і хвилини) їх підписання членами дільничної виборчої комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії мав підписати протокол із приміткою "З окремою думкою".

Проставляння на протоколах дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях або на інших документах приміток "Повторний перерахунок", "Вибори визнано недійсними" вищевказаними Законами України не передбачалося. Натомість відповідні окружні виборчі комісії були наділені повноваженнями щодо здійснення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях у визначених цими Законами випадках, про що складався відповідний протокол.

Одночасно виборчим законодавством України, що діяло на час проведення вищевказаних виборів, не встановлювалася можливість визнання виборів народних депутатів України або Президента України недійсними.

Центральною виборчою комісією в процесі виконання своїх повноважень отримувалися окремі відомості, що містилися у протоколах дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях із застосуванням інформаційно-аналітичних систем відповідно "Вибори народних депутатів України", "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори". Водночас така інформація згідно з частиною третьою статті 25 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" є попередньою інформацією, яка не має юридичних наслідків.

Також законодавством України про вибори, що діяло на час проведення вищевказаних виборів, передбачалося транспортування до Центральної виборчої комісії разом із відповідними протоколами окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах одномандатного виборчого округу (територіального виборчого округу), зокрема, протоколів та актів дільничних виборчих комісій та, за наявності, протоколів окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях.

Водночас відповідними законами про вибори, іншими нормативними актами не встановлювалося обов’язку Центральної виборчої комісії узагальнювати інформацію щодо дати та часу підписання членами дільничних виборчих комісій усіх виборчих дільниць та по всіх виборчих округах відповідно з виборів народних депутатів України, виборів Президента України протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі стосовно наявності на них примітки "З окремою думкою" та позначки "Уточнений", а також щодо кількості складених протоколів окружних виборчих комісій про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях.

Таким чином, для надання Центральною виборчою комісією Васильченку С.А. вищевказаної інформації необхідно було б виконати спеціальні дії, спрямовані на її створення шляхом аналітичної обробки наявної в Центральній виборчій комісії виборчої документації, виявлення зазначеної інформації та її узагальнення.

Крім того, Центральна виборча комісія зазначає, що на виконання відповідних положень Законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України" Центральна виборча комісія передала виборчу та іншу документацію з виборів народних депутатів України 2006, 2007, 2012 років та з виборів Президента України 2010 року до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

За змістом пункту 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації, який не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, має право відмовити в задоволенні запиту.

З огляду на вказані обставини Центральна виборча комісія не володіє і не зобов’язана відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, та має право відмовити у його задоволенні згідно з пунктом 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Водночас на виконання вимоги пункту 4 частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Центральна виборча комісія зазначає, що відмову в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржено запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 цього Закону.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 1, 19, пункту 1 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Васильченку Сергію Анатолійовичу в задоволенні запиту на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати Васильченку С.А.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+