05.08.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      10.07.2015  № 2467     |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2015 р.
за № 894/27339 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Порядку проведення прямих телефонних ліній у Міністерстві молоді та спорту України

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», статті 1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою підвищення ефективності роботи Міністерства молоді та спорту України зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення прямих телефонних ліній у Міністерстві молоді та спорту України, що додається.

2. Відділу контролю, діловодства та звернень громадян (Гончарова Т.О.) забезпечити:

1) організацію та роботу прямих телефонних ліній в Мінмолодьспорті;

2) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).

3. Відділу взаємодії з громадськістю за засобами масової інформації (Вернигора Н.О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, заступнику Міністра – керівнику апарату забезпечити виконання цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+-------------------+-------------+
| Міністр молоді
та спорту України | І.О. Жданов |
+-------------------+-------------+
+---+---------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
10.07.2015  № 2467 |
+---+---------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2015 р.
за № 894/27339 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК проведення прямих телефонних ліній у Міністерстві молоді та спорту України

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою підвищення ефективності роботи Мінмолодьспорту зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду.

2. Посадові особи Мінмолодьспорту, які забезпечують роботу прямих телефонних ліній у Мінмолодьспорту (далі – прямі телефонні лінії) у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Положенням про Міністерство молоді та спорту України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220.

3. Прямі телефонні лінії працюють в адміністративній будівлі Мінмолодьспорту за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, згідно з окремим графіком.

Графік прямих телефонних ліній готується відділом контролю, діловодства та звернень громадян щокварталу до 25 числа місяця, що передує кварталу, затверджується Міністром молоді та спорту і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту.

4. Організацію роботи прямих телефонних ліній забезпечують відділ контролю, діловодства та звернень громадян та відділ забезпечення роботи керівництва управління організаційної роботи та планування.

5. У роботі прямих телефонних ліній відповідно до затвердженого графіка беруть участь перший заступник Міністра, заступники Міністра, заступник Міністра з питань європейської інтеграції, заступник Міністра – керівник апарату.

6. Під час проведення прямих телефонних ліній можуть бути присутні представники засобів масової інформації відповідно до статті 26 Закону України «Про інформацію».

7. Усі звернення громадян, що надійшли на прямі телефонні лінії, реєструються головним спеціалістом відділу забезпечення роботи керівництва управління організаційної роботи та планування і на кожне звернення заповнюється картка телефонного звернення громадянина (додаток).

За попереднім телефонним спілкуванням з’ясовуються такі відомості: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, телефон, місце роботи та короткий зміст порушеного питання. Не допускається з’ясування відомостей про особу, що не стосуються її звернення.

8. Питання, з якими звертається громадянин, за можливості вирішуються під час телефонної розмови.

Для надання детального роз’яснення щодо порушених громадянами питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Мінмолодьспорту або одержувати від них необхідну інформацію.

За відсутності визначеної графіком посадової особи участь у прямій телефонній лінії бере посадова особа, яка її заміщує.

9. Звернення, що потребують детальнішого вивчення, розглядаються у порядку, встановленому для розгляду письмових звернень, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві молоді та спорту України, затвердженої наказом Міністерства молоді та спорту України від 28 березня 2014 року № 1009, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2014 року за № 435/25212.

10. У разі звернення громадянина з питань, що не належать до компетенції Мінмолодьспорту, йому пропонується звернутися за належністю до іншого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи, за можливістю надається адреса, номер телефону.

11. Особа, яка здійснювала прийом телефонних звернень, передає заповнені картки до відділу контролю, діловодства та звернень громадян для формування справи та її зберігання.

12. Оприлюднення інформації щодо роботи прямих телефонних ліній забезпечує відділ взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації.

+-------------------------------+--------------+
| Начальник
відділу контролю, діловодства
та звернень громадян | Т. Гончарова |
+-------------------------------+--------------+
+---+------------------------------+
|  | Додаток
до Порядку проведення роботи
прямих телефонних ліній
у Міністерстві молоді
та спорту України
(пункт 7) |
+---+------------------------------+

КАРТКА телефонного звернення громадянина

________________ (дата проведення)

Пряма телефонна лінія Міністерства молоді та спорту України за участю _______________________________ (найменування посади, прізвище, ініціали)

Дані заявника:

Прізвище, ім’я та по батькові:

Місце проживання (реєстрації)/місцеперебування:

Зміст звернення:

Результати розгляду звернення:

+-----------------------+---------------+----------------------+
| ____________________
(найменування посади) | _____________
(підпис) | _________________
(прізвище, ініціали) |
+-----------------------+---------------+----------------------+