05.08.2015
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                       НАКАЗ                       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|                    15.05.2015  № 105                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 855/27300 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Інструкції із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення

Відповідно до статті 11 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки», затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VI , пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18 травня 2007 року № 18, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2007 року за № 853/14120, такі зміни:

1) пункт 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

«1.3. Ця Інструкція поширюється на:

суб’єктів господарювання, що виконують роботи із знезараження питної води і стічних вод або дезінфекції водопровідних мереж і споруд та здійснюють виробничий контроль за якістю питної води;

проектувальників, які виконують роботи з проектування систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, а також на суб’єктів господарювання, що здійснюють будівництво таких об’єктів;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та його територіальні органи під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.»;

2) в абзаці другому пункту 2.1 глави 2 слова «або технічними умовами, погодженими з МОЗ України» виключити;

3) у пункті 4.3 глави 4:

слова та цифри «ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)» замінити словами та цифрами «Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоровя України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747»;

слово та цифри «ГОСТ 18190-89» замінити словом та цифрами «ГОСТ 18190-72»;

4) у пункті 5.2 глави 5:

в абзаці четвертому слова «нормативними документами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;

в абзаці п’ятому слова «державними стандартами» замінити словами «нормативно-правовими актами»;

5) у главі 6:

у пункті 6.6:

слова «здаванні в експлуатацію збудованих» замінити словами «прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом»;

слово «здані» замінити словом «прийняті»;

у пункті 6.7:

слова «державної санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

слова «місцеві органи санітарно-епідеміологічного нагляду» замінити словами «територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення».

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Кушнір С.І.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

+---------------------------+--------------+
| Перший заступник Міністра | В.Є. Кістіон |
+---------------------------+--------------+