06.08.2015
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 29 липня 2015 р. № 529 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2015 р. № 529 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. № 418 “Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу” (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 209; 1996 р., № 12, ст. 341; Офіційний вісник України, 2005 р., № 32, ст. 1928):

1) абзац другий пункту 1 замінити абзацами такого змісту:

“Пенсії за вислугу років працівникам льотно-випробного складу встановлюються незалежно від віку за наявності вислуги на цих посадах станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок та після цієї дати при набутті вислуги років на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року в жінок;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати - не менше 30 років у чоловіків і не менше 25 років у жінок.”;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Працівники льотно-випробного складу, звільнені від льотної роботи за станом здоров’я (через хворобу), за наявності вислуги років, що не більше ніж на п’ять років менше від тривалості, передбаченої абзацами третім - дванадцятим пункту 1 цього Порядку, мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.”;

3) в абзаці першому пункту 7 слова і цифри “(у чоловіків - понад 25 років і у жінок - понад 20 років)” замінити словами і цифрами “(у чоловіків - понад 30 років і у жінок - понад 25 років)”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 583 “Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення” (ЗП України, 1992 р., № 11, ст. 271; 2004 р., № 10, ст. 598):

1) в абзаці другому постановляючої частини постанови цифри і слово “50 років” замінити цифрами і словом “55 років”;

2) у назві Списку текстильних виробництв і професій, робота на яких дає робітницям право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років, затвердженого зазначеною постановою, цифри і слово “50 років” замінити цифрами і словом “55 років”;

3) в абзаці першому пункту 1 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років заслуженим майстрам спорту, майстрам спорту міжнародного класу - членам збірних команд України, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри “не менше 20 років” замінити словами і цифрами “станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років”;

4) у Переліку посад артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, затвердженому зазначеною постановою:

абзац перший пункту 1 замінити абзацами такого змісту:

“1. При стажі творчої діяльності на посадах, передбачених у цьому пункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 20 років і набутті після цієї дати такого стажу на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 20 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 21 року;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 21 року 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 22 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 22 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 23 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 23 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 24 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 24 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати - не менше 25 років;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим;

абзац перший пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

“2. При стажі творчої діяльності на посадах, передбачених у цьому пункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати - не менше 30 років;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами дванадцятим - вісімнадцятим;

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Артисти хору театрів опери і балету та професійних художніх колективів при стажі творчої діяльності станом на 1 квітня 2015 р. не менше 30 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 30 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 31 року;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 31 року 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 32 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 32 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 33 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 33 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 34 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 34 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати - не менше 35 років.

До стажу, визначеного цим пунктом, зараховується також робота на посадах, передбачених пунктами 1 і 2 цього Переліку.

4. Творчі працівники (крім перелічених у пунктах 1-3 цього Переліку) театрів опери і балету, музичних театрів:

а) артисти драми, артисти оркестру, які грають на духових інструментах, - при стажі творчої роботи на сцені на посадах, зазначених у цьому підпункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати - не менше 30 років.

До стажу, визначеного цим підпунктом, зараховується також робота на посадах, передбачених пунктами 1 і 2 цього Переліку;

б) артисти оркестру (крім тих, які грають на духових інструментах), артисти хору і мімічного ансамблю, концертмейстери-піаністи, артисти вокально-драматичної частини - при стажі творчої роботи на сцені на посадах, зазначених у цьому підпункті, станом на 1 квітня 2015 р. не менше 30 років і набутому після цієї дати такого стажу на цих посадах:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 30 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 31 року;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 31 року 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 32 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 32 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 33 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 33 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 34 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 34 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати - не менше 35 років.

До стажу, визначеного цим підпунктом, зараховується також робота на посадах, передбачених пунктами 1-3 і підпунктом “а” пункту 4 цього Переліку.”.

3. Абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. № 909 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років” (ЗП України, 1994 р., № 4, ст. 70) замінити абзацами такого змісту:

“Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я і соціального захисту призначаються за наявності спеціального стажу роботи станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років і після цієї дати:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. - не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. - не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. - не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. - не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. - не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. - не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. - не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. - не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. - не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати - не менше 30 років.”.