07.08.2015
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 30 липня 2015 р. № 546 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Деякі питання запровадження паспорта громадянина України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Виділити Міністерству внутрішніх справ 50 000 тис. гривень для здійснення заходів, пов’язаних із запровадженням паспорта громадянина України відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

1) абзац третій пункту 7 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734; 2005 р., № 30, ст. 1826; 2009 р., № 57, ст. 1988; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 15, ст. 554, № 91, ст. 3691; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 26, ст. 765, № 66, ст. 1848, № 73, ст. 2070, № 78, ст. 2233, № 86, ст. 2429, № 92, ст. 2653), після слів “електронним носієм” доповнити словами “, запровадження паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм”;

2) абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, № 76, ст. 2151, № 92, ст. 2653, ст. 2654, № 97, ст. 2782) після слів “електронним носієм” доповнити словами “, запровадження паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм”.

3. Державній міграційній службі:

затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, передбачених у пункті 1 цієї постанови;

подати до 30 грудня 2015 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цією постановою.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 72     |     |
+-------------------------+----------+