07.08.2015
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 29 липня 2015 р. № 541 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Про внесення змін до пункту 10 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 10 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 175 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 776), такі зміни:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд).”;

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

“За рахунок коштів Фонду здійснюється насамперед фінансування організації громадських робіт, кошти для фінансування якої виділено з місцевих бюджетів.”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+