07.08.2015
+----------------------------+
|              |
+----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+----------------------------+
| від 24 липня 2015 р. № 540 |
|      Київ      |
+----------------------------+

Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”

Відповідно до абзацу шостого статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. З метою формування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо надання у 2015 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку, сума якого становить до 300000 тис. доларів США (далі - запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2015 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” за кредитом, що залучається для формування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду, що додаються.

3. Уповноважити Міністра фінансів підписувати у 2015 році документи щодо надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

4. Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” забезпечити використання природного газу, придбаного за рахунок коштів запозичення, виключно для задоволення потреб українських споживачів.

5. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється на надання державних гарантій за запозиченням.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2015 р. № 540 |
+---+----------------------------------------+

УМОВИ надання у 2015 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” за кредитом, що залучається для формування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням відповідно до статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” Кабінетом Міністрів України державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (далі - позичальник) за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку, сума якого становить до 300000 тис. доларів США (далі - запозичення), для формування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду.

2. Кошти стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду використовуються відповідно до пункту 3 Порядку формування і використання коштів стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду в 2015 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 459 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1744).

3. Державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

4. Забезпеченням виконання зобов’язань за надання державних гарантій є природний газ, придбаний за рахунок коштів стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду, та/або інше належне забезпечення, заставна вартість якого становить не менше 100 відсотків гарантійних зобов’язань. Заставна вартість такого газу розраховується за ціною на природний газ, що реалізується промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання з урахуванням податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом.

5. Розмір плати за надання державних гарантій, отриманих позичальником відповідно до цих Умов, встановлюється на рівні 0,001 відсотка річних суми гарантійних зобов’язань.

6. До надання державних гарантій позичальник забезпечує погодження залучення кредиту відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325).

7. Наданню державних гарантій передує укладення Мінфіном та позичальником договору про погашення заборгованості позичальника перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.

8. Державні гарантії надаються на строк виконання зобов’язань за запозиченням.