07.08.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 204-3 такого змісту:

"Стаття 204-3. Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції

1. Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції -

тягне за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари, від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.

2. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари,  від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів";

2)  статтю 221 після цифр "204-2" доповнити цифрами "204-3";

3) у пункті 1 частини першої статті 255:

а) в абзаці "органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 92, 185-10, 191, 204-206-1)" цифри "204-206-1" замінити цифрами "204-204-2, 205-206-1";

б) абзац "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1–163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2)" викласти в такій редакції:

"органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1-163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3)".

2. Закон України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами) доповнити статтею 14-1 такого змісту:

"Стаття 14-1. Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції

Переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України.

Особи, винні у порушенні порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, несуть відповідальність згідно із законом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 14 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 14 днів після опублікування цього Закону:

затвердити порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

+--------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+--------------------+-------------+
|   м. Київ    |       |
| 17 липня 2015 року |       |
|   № 649-VIII   |       |
+--------------------+-------------+