07.08.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення підслідності Національного антикорупційного бюро України

Верховна Рада України постановляє:

I. Абзац перший частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) після цифр "364" доповнити цифрами "366-1".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію після початку належного функціонування Національного антикорупційного бюро України та здійснення ним повноважень в повному обсязі  відповідно до закону.

2. Кримінальні провадження, відкриті за статтею 366-1 Кримінального кодексу України, які на день набрання чинності цим Законом перебувають у провадженні слідчих органів внутрішніх справ, залишаються у провадженні цих органів до завершення досудового розслідування незалежно від зміни їх підслідності відповідно до цього Закону.

+--------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+--------------------+-------------+
|   м. Київ    |       |
| 16 липня 2015 року |       |
|   № 628-VIII   |       |
+--------------------+-------------+