07.08.2015
+-------------------------------------------------------+
|                            |
+-------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+-------------------------------------------------------+
|          09.07.2015  № 730          |
+-------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 886/27331 |
+---+------------------------------+

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з державного матеріального резерву від 22 квітня 2008 року № 138 "Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску охолодженого м’яса і м’ясних продуктів державного резерву, призначених для здійснення заходів стабілізації на ринку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2008 року за № 359/15050;

наказ Державного комітету України з державного матеріального резерву від 24 вересня 2008 року № 286 "Про внесення змін до Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску охолодженого м’яса і м’ясних продуктів державного резерву, призначених для здійснення заходів стабілізації на ринку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2008 року за № 983/15674.

2. Департаменту економіки оборони та безпеки у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

+-----------------------------+----------------+
| Міністр економічного
розвитку і торгівлі України | А. Абромавичус |
+-----------------------------+----------------+