07.08.2015
+-------------------------------------------------------+
|                            |
+-------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+-------------------------------------------------------+
|          09.07.2015  № 746          |
+-------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2015 р.
за № 892/27337 |
+---+------------------------------+

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 05 квітня 1995 року № 114

Відповідно до пункту 38 розділу І Закону України від 09 квітня 2014 року № 1193-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру” НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 05 квітня 1995 року № 114 “Про затвердження Розмірів реєстраційного збору за державну реєстрацію технічних умов і змін до них”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 квітня 1995 року за № 108/644 (зі змінами).

2. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

+-----------------------------+----------------+
| Міністр економічног
розвитку і торгівлі України | А. Абромавичус |
+-----------------------------+----------------+
+--------------------------+------------+
| ПОГОДЖЕНО
Міністр фінансів України | Н. Яресько |
+--------------------------+------------+