07.08.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    09.07.2015  № 632    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2015 р.
за № 893/27338 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до форми інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету та Порядку формування і оприлюднення податкової інформації, пов'язаної з відшкодуванням податку на додану вартість з державного бюджету

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2014 року № 1016, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за № 1279/26056, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку формування і оприлюднення податкової інформації, пов'язаної з відшкодуванням податку на додану вартість з державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2014 року № 1016, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2014 року за № 1279/26056, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+
+---+---------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08.10.2014 № 1016
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 09.07.2015 № 632 ) |
+---+---------------------------------+

ІНФОРМАЦІЯ про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету

(млн. грн)

всього

у тому числі автоматичне відшкодування

всього

у тому числі неврегульовані суми, заявлені до відшкодування податку на додану вартість, які було подано раніше ніж за 74 дні до завершення періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього по Україні

+-------------------------------+-------------+
| Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України | М.О. Чмерук |
+-------------------------------+-------------+
+---+--------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09.07.2015 № 632 |
+---+--------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2015 р.
за № 893/27338 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку формування і оприлюднення податкової інформації, пов'язаної з відшкодуванням податку на додану вартість з державного бюджету

1. У пункті 2 слова «, та у розрізі платників податку» виключити.

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Інформація складається із:

залишку сум податку на додану вартість (далі - податок), заявлених платником податку до відшкодування з бюджету на початок періоду (року);

відшкодованого податку, виплаченого у грошовій формі, у тому числі автоматичного відшкодування;

зарахованих сум податку, заявлених на рахунки платників, у зменшення податкових зобов'язань;

відхилених сум податку, заявлених до відшкодування з бюджету на поточний рахунок;

нових сум податку, заявлених до відшкодування з бюджету на рахунок платника у банку;

залишку сум податку, заявлених до відшкодування з бюджету на кінець періоду, у тому числі неврегульованих сум, заявлених до відшкодування, які було подано раніше ніж за 74 дні до завершення періоду.».

+-----------------------------+-------------+
| Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку | М.О. Чмерук |
+-----------------------------+-------------+