07.08.2015
+------------------------------------+
|                  |
+------------------------------------+
| ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------+
|        НАКАЗ        |
+------------------------------------+
|     06.07.2015  № 156     |
+------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2015 р.
за № 891/27336 |
+---+------------------------------+

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету статистики України

Відповідно до пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою приведення нормативно-правових актів у галузі статистики у відповідність із чинним законодавством НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Державного комітету статистики України від 06 червня 2000 року № 184 "Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1-ІП - квартальна та Інструкції про порядок її складання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2000 року за № 416/4637;

2) наказ Державного комітету статистики України від 18 листопада 2002 року № 408 "Про внесення змін та доповнень до наказу Держкомстату України від 06.06.2000 № 184 "Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1-ІП - квартальна та Інструкції про порядок її складання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2002 року за № 937/7225;

3) наказ Державного комітету статистики України від 10 грудня 2007 року № 440 "Про внесення змін до Інструкції про порядок складання форми державного статистичного спостереження № 1-ІП "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2007 року за № 1390/14657.

2. Департаменту статистики виробництва (Петренко І.С.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+-------------+----------+
| В.о. Голови | І.М. Жук |
+-------------+----------+