07.08.2015
+-------------------------------------------------------+
|                            |
+-------------------------------------------------------+
|       МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ       |
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+-------------------------------------------------------+
|         02.07.2015  № 614/711         |
+-------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2015 р.
за № 843/27288 |
+---+------------------------------+

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами законодавства НАКАЗУЄМО:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної митної служби України, Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, Державної податкової адміністрації України від 07 липня 1999 року № 411/488/357 “Про затвердження Критеріїв оцінки та Порядку визначення підприємств - резидентів України, під час провадження якими зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 липня 1999 року за № 492/3785;

наказ Державної митної служби України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державної податкової адміністрації України від 11 серпня 2004 року № 590/296/468 “Про затвердження Критеріїв оцінки підприємств-резидентів, щодо товарів яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2004 року за № 1011/9610.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л., заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України (відповідно до розподілу функціональних обов’язків) та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

+--------------------------+------------+
| Міністр фінансів України | Н. Яресько |
+--------------------------+------------+
+-----------------------------+----------------+
| Міністр економічного
розвитку і торгівлі України | А. Абромавичус |
+-----------------------------+----------------+