08.08.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі доповнення:

1) підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 доповнити підпунктом "і" такого змісту:

"і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг";

2) пункт 282.1 статті 282 доповнити підпунктом 282.1.4 такого змісту:

"282.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів".

2. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

+--------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+--------------------+-------------+
|   м. Київ    |       |
| 17 липня 2015 року |       |
|   № 654-VIII   |       |
+--------------------+-------------+