08.08.2015
+-----------------------------------------------------+
|                           |
+-----------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ |
+-----------------------------------------------------+
|            НАКАЗ            |
+-----------------------------------------------------+
|         01.07.2015  № 260         |
+-----------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 878/27323 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день

Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та пункту 8 Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, що додаються.

2. Управлінню екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря (Василенко В.Г.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Коломієць С.Л.

+---------+---------------+
| Міністр | І.А. Шевченко |
+---------+---------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
01.07.2015 № 260 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 878/27323 |
+---+------------------------------+

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день

І. Загальні положення

1. У цих Технологічних нормативах терміни вживаються у таких значеннях:

вапно - в’яжучий матеріал, що отримується випалюванням та подальшим переробленням вапняку, крейди та вапняно-магнезіальних гірських порід;

існуюча установка - установка для виробництва вапна (вапняно-випалювальні печі), введення в експлуатацію якої відбулося до 31 грудня 2013 року, або затвердження проектно-кошторисної документації та початок будівництва установки відбулися до 31 грудня 2013 року, а введення в експлуатацію відбудеться до 31 грудня 2015 року;

нова установка - установка для виробництва вапна (вапняно-випалювальні печі), що введена в експлуатацію після 31 грудня 2015 року на підставі проектно-кошторисної документації на спорудження, затвердженої в установленому законодавством порядку після 31 грудня 2013 року.

2. Ці Технологічні нормативи встановлюють поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених безпосередньо для виробництва вапна у вапняно-випалювальних печах.

3. Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини визначається як гранична масова концентрація забруднюючої речовини у сухих відхідних газах,  приведена:

до нормальних умов (температура 273 К, тиск 101,3 кПа), для карусельних печей з обертовим подом;

до нормальних умов (температура 273 К, тиск 101,3 кПа), 3 відсотків вмісту кисню для шахтних вапняно-випалювальних печей, пристосованих для подальшого виробництва кальцинованої соди;

до нормальних умов (температура 273 К, тиск 101,3 кПа), 11 відсотків вмісту кисню для обертових печей з підігрівачем, одношахтних, кільцевих шахтних, шахтних печей зі змішаним подаванням та регенеративних печей з паралельним потоком;

до нормальних умов (температура 273 К, тиск 101,32 кПа), 16 відсотків вмісту кисню для конвеєрних печей з рухомими решітками.

4. Технологічний норматив вимірюється в міліграмах на кубічний метр відхідних газів (мг/м-3).

5. Ці Технологічні нормативи застосовуються при стаціонарних сталих режимах роботи устаткування і не поширюються на пуско-зупинні режими.

6. Поточні технологічні нормативи, встановлені розділом ІІ цих Технологічних нормативів, діють по 31 грудня 2023 року.

7. Ці Технологічні нормативи поширюються на підприємства, що мають у своєму складі вапняно-випалювальні печі для виробництва вапна та печі, пристосовані для подальшого виробництва кальцинованої соди.

ІІ. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів  забруднюючих речовин для існуючих установок

1. Масові концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати значень поточних технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками, наведених у додатку до цих Технологічних нормативів.

З 01 січня 2024 року технологічні нормативи допустимих викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 1 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

2. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для обертових печей з підігрівачем - 400 мг/м-3;

для карусельних печей з обертовим подом - 2 000 мг/м-3;

для конвеєрних печей з рухомими решітками - 11 000 мг/м-3;

для кільцевих шахтних печей - 5 000 мг/м-3;

для кільцевих шахтних печей без регулювання процесу спалювання палива - 15 000 мг/м-3;

для одношахтних печей - 6 000 мг/м-3;

для шахтних печей зі змішаним подаванням - 15 000 мг/м-3;

для регенеративних печей з паралельним потоком - 600 мг/м-3;

для шахтних вапняно-випалювальних печей, пристосованих для подальшого виробництва кальцинованої соди, - 20 000 мг/м-3.

З 01 січня 2024 року технологічні нормативи допустимих викидів оксиду вуглецю не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 2 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

3. Масові концентрації оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для обертових печей з підігрівачем - 500 мг/м-3;

для карусельних печей з обертовим подом - 500 мг/м-3;

для конвеєрних печей з рухомими решітками - 500 мг/м-3;

для кільцевих шахтних печей - 200 мг/м-3;

для одношахтних печей - 500 мг/м-3;

для шахтних печей зі змішаним подаванням - 500 мг/м-3;

для регенеративних печей з паралельним потоком - 400 мг/м-3;

для шахтних вапняно-випалювальних печей, пристосованих для подальшого виробництва кальцинованої соди, - 500 мг/м-3.

З 01 січня 2024 року технологічні нормативи допустимих викидів оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

4. Масові концентрації діоксиду сірки (діоксид та триоксид сірки) у перерахунку на діоксид сірки не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для обертових печей з підігрівачем - 50 мг/м-3;

для карусельних печей з обертовим подом - 300 мг/м-3;

для конвеєрних печей з рухомими решітками - 500 мг/м-3;

для кільцевих шахтних печей - 500 мг/м-3;

для одношахтних печей - 400 мг/м-3;

для одношахтних печей, що працюють на феросплавному газі, - 700 мг/м-3;

для шахтних печей зі змішаним подаванням - 500 мг/м-3;

для регенеративних печей з паралельним потоком - 50 мг/м-3.

З 01 січня 2024 року технологічні нормативи допустимих викидів діоксиду сірки (діоксид та триоксид сірки) у перерахунку на діоксид сірки не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 4 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

5. Масові концентрації сірководню для шахтних вапняно-випалювальних печей, пристосованих для подальшого виробництва кальцинованої соди не повинні перевищувати значення технологічного нормативу допустимого викиду - 30 мг/м-3.

З 01 січня 2024 року технологічні нормативи допустимих викидів сірководню не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 5 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

ІІІ. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів  забруднюючих речовин

1. Масові концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати значення технологічного нормативу допустимого викиду - 50 мг/м-3.

2. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для обертових печей з підігрівачем - 400 мг/м-3;

для карусельних печей з обертовим подом - 2 000 мг/м-3;

для конвеєрних печей з рухомими решітками - 11 000 мг/м-3;

для кільцевих шахтних печей - 5 000 мг/м-3;

для кільцевих шахтних печей без регулювання процесу спалювання палива - 15 000 мг/м-3;

для одношахтних печей - 6 000 мг/м-3;

для шахтних печей зі змішаним подаванням - 15 000 мг/м-3;

для регенеративних печей з паралельним потоком - 600 мг/м-3;

для шахтних вапняно-випалювальних печей, пристосованих для подальшого виробництва кальцинованої соди, - 20 000 мг/м-3.

3. Масові концентрації оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для обертових печей з підігрівачем - 500 мг/м-3;

для карусельних печей з обертовим подом - 500 мг/м-3;

для конвеєрних печей з рухомими решітками - 500 мг/м-3;

для кільцевих шахтних печей - 200 мг/м-3;

для одношахтних печей - 500 мг/м-3;

для шахтних печей зі змішаним подаванням - 500 мг/м-3;

для регенеративних печей з паралельним потоком - 400 мг/м-3;

для шахтних вапняно-випалювальних печей, пристосованих для подальшого виробництва кальцинованої соди, - 500 мг/м-3.

4. Масові концентрації діоксиду сірки (діоксид та триоксид сірки) у перерахунку на діоксид сірки не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для обертових печей з підігрівачем - 50 мг/м-3;

для карусельних печей з обертовим подом - 300 мг/м-3;

для конвеєрних печей з рухомими решітками - 500 мг/м-3;

для кільцевих шахтних печей - 500 мг/м-3;

для одношахтних печей - 400 мг/м-3;

для одношахтних печей, що працюють на феросплавному газі, - 500 мг/м-3;

для шахтних печей зі змішаним подаванням - 500 мг/м-3;

для регенеративних печей з паралельним потоком - 50 мг/м-3.

5. Масові концентрації сірководню для шахтних вапняно-випалювальних печей, пристосованих для подальшого виробництва кальцинованої соди, не повинні перевищувати значення технологічного нормативу допустимого викиду - 5 мг/м-3.

ІV. Технологічні установки з обмеженим терміном роботи

1. До установок з обмеженим терміном роботи належать вапняно-випалювальні печі, які працюватимуть до 01 січня 2017 року, після чого будуть демонтовані або замінені.

2. Для зазначених установок поточні технологічні нормативи допустимих викидів не встановлюються, а граничнодопустимі викиди забруднюючих речовин встановлюються у дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на рівні фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин.

3. Для визнання установок такими, що належать до установок з обмеженим терміном роботи, підприємства повинні:

1) подати у письмовій формі до Мінприроди заяву про те, що установка буде експлуатуватися до 01 січня 2017 року, після чого буде замінена на нову установку або виведена з експлуатації;

2) подати у письмовій формі до Мінприроди графік робіт щодо введення нових установок;

3) щороку подавати до Мінприроди дані про стан виконання графіка робіт з введення нової установки.

+----------------------------------+----------------+
| Заступник
начальника Управління -
начальник відділу моніторингу
довкілля, аудиту та технічного
регулювання Управління
екологічного моніторингу, аудиту
та атмосферного повітря | В.Г. Василенко |
+----------------------------------+----------------+
+---+---------------------------------------+
|  | Додаток
до Технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих
речовин із устаткування (установки)
для виробництва вапна в обертових
випалювальних печах, виробнича
потужність яких перевищує 50 тонн
на день, або в інших печах, виробнича
потужність яких перевищує 50 тонн
на день (пункт 1 розділу II) |
+---+---------------------------------------+

ПОТОЧНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ допустимих викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом

Обертові печі з підігрівачем

Циклони, електрофільтри

400

Карусельні печі з обертовим подом

Циклони, батарейні циклони, гідроциклони

300

Конвеєрні печі

Циклони, батарейні циклони

250

Кільцеві шахтні печі

Тканинні фільтри

50

Циклони

700

Одношахтні печі

Електрофільтри

50

Циклони

450

Шахтні печі зі змішаним подаванням

Скрубери, пилоосаджувачі

250

Регенеративні печі з паралельним потоком

Тканинні фільтри

50

Шахтні вапняно-випалювальні печі, пристосовані для подальшого виробництва кальцинованої соди

Пінні апарати, труби Вентурі

50