08.08.2015
+-----------------------------------------------------+
|                           |
+-----------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ |
+-----------------------------------------------------+
|            НАКАЗ            |
+-----------------------------------------------------+
|         01.07.2015  № 261         |
+-----------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 876/27321 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), продуктивністю, яка перевищує 2,5 тонни на годину (установки газокисневого рафінування сталі)

Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та пункту 8 Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), продуктивністю, яка перевищує 2,5 тонни на годину  (установки газокисневого рафінування сталі), що додаються.

2. Управлінню екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря (Василенко В.Г.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Коломієць С.Л.

+---------+---------------+
| Міністр | І.А. Шевченко |
+---------+---------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
01.07.2015 № 261 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 876/27321 |
+---+------------------------------+

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), продуктивністю, яка перевищує 2,5 тонни на годину (установки газокисневого рафінування сталі)

І. Загальні положення

1. У цих Технологічних нормативах терміни вживаються у таких значеннях:

існуюча установка - установка для виробництва сталі за технологією газокисневого рафінування (далі - ГКР), введення в експлуатацію якої відбулося до 31 грудня 2013 року або затвердження проектно-кошторисної документації та початок будівництва якої відбулись до 31 грудня 2013 року, а введення в експлуатацію відбудеться до 31 грудня 2015 року;

нова установка - установка для виробництва сталі за технологією ГКР, що введена в експлуатацію після 31 грудня 2015 року на підставі проектно-кошторисної документації, затвердженої в установленому законодавством порядку, або містобудівні умови та обмеження для якої отримано після 31 грудня 2013 року;

технологія ГКР - комбінований процес позапічної обробки сталі технологічного рафінування сталі у конвертері з донною продувкою газокисневими сумішами, що передбачає корегування у напівпродукті вмісту легулювальних домішок та обробку напівпродукту в перший період продувки тільки киснем (без нейтрального газу), безперервна зміна окислювального потенціалу дуття шляхом варіювання співвідношення витрат кисню й нейтрального газу у другому періоді продувки та продувки нейтральним газом  у третьому періоді;

2. Ці Технологічні нормативи встановлюють поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок - агрегатів ГКР, призначених безпосередньо для виробництва сталі за технологією газокисневого рафінування у конвертерних агрегатах з донною продувкою, що працюють у режимі повного допалювання оксиду вуглецю та оснащені установкою очистки газу мокрого типу на основі труби Вентурі.

3. Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини визначається як гранична масова концентрація забруднюючої речовини у сухих відхідних газах, приведена до нормальних умов (температура 0 °С (273,15 К), тиск 101,3 кПа) та вмісту кисню - 3 відсотки.

4. Технологічний норматив допустимого викиду вимірюється в міліграмах на кубічний метр відхідних газів (мг/м-3).

5. Ці Технологічні нормативи застосовуються при стаціонарних сталих режимах роботи устаткування і не поширюються на пуско-зупинні режими.

6. Ці Технологічні нормативи поширюються на металургійні та машинобудівні підприємства, які мають у своєму складі установки виробництва сталі за технологією ГКР, продуктивність яких перевищує 2,5 тонни на годину.

7. З 01 січня 2016 року поточні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин не повинні перевищувати значень, викладених у розділі ІІІ цих Технологічних нормативів.

IІ. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин

1. Масова концентрація речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинна перевищувати значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками - 145 мг/м-3.

2. Масова концентрація металів та їх сполук не повинна перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

нікелю та його сполук у перерахунку на нікель - 2,2 мг/м-3;

хрому та його сполук у перерахунку на триоксид хрому - 8,7 мг/м-3;

свинцю та його сполук у перерахунку на свинець - 0,7 мг/м-3;

міді та його сполук у перерахунку на мідь - 0,7 мг/м-3;

мангану та його сполук у перерахунку на діоксид мангану - 3,6 мг/м-3.

Сумарна масова концентрація забруднюючих речовин ІІІ класу небезпеки (хрому та його сполук у перерахунку на триоксид хрому, свинцю та його сполук у перерахунку на свинець, міді та її сполук у перерахунку на мідь, мангану та його сполук у перерахунку на діоксид мангану) не повинна перевищувати значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками - 13,7 мг/м-3.

3. Масова концентрація оксиду вуглецю не повинна перевищувати значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками - 1300,0 мг/м-3.

ІІІ. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для нових установок

1. Масова концентрація речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинна перевищувати значень технологічних нормативів допустимих викидів новими установками - 50,0 мг/м-3.

2. Масова концентрація металів та їх сполук для нових установок не повинна перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів новими установками:

нікелю та його сполук у перерахунку на нікель - 1,0 мг/м-3;

хрому та його сполук у перерахунку на хром - 3,0 мг/м-3;

свинцю та його сполук у перерахунку на свинець - 0,3 мг/м-3;

міді та її сполук в перерахунку на мідь - 0,3 мг/м-3;

мангану та його сполук у перерахунку на діоксид мангану - 1,4 мг/м-3.

Сумарна масова концентрація забруднюючих речовин ІІІ класу небезпеки (хрому та його сполук у перерахунку на хром, свинцю та його сполук у перерахунку на свинець, міді та її сполук у перерахунку на мідь, мангану та його сполук у перерахунку на діоксид мангану) не повинна перевищувати значень технологічних нормативів допустимих викидів новими установками - 5,0 мг/м-3.

3. Масова концентрація оксиду вуглецю не повинна перевищувати значень технологічних нормативів допустимих викидів новими установками - 1300,0 мг/м-3.

+--------------------------------+----------------+
| Заступник
начальника Управління -
начальник відділу моніторингу
довкілля, аудиту та технічного
регулювання Управління
екологічного моніторингу,
аудиту та атмосферного повітря | В.Г. Василенко |
+--------------------------------+----------------+